Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Czerwonej MegaZjeżdżalni

Regulamin  

Regulamin Czerwonej MegaZjeżdżalni

 

REGULAMIN CZERWONEJ MEGAZJEŻDŻALNI

Długość – 146 metrów
Różnica poziomów – 16 metrów

Średni spadek – 11,5%

Głębokość basenu lądowiska – 25 cm

Tor ślizgu o średnicy wewnętrznej  – 1,20 metra

1.     Zjeżdżalnia jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.     Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3.     Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.     Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

-    dzieci do 8  roku życia,

-    osób wrażliwych na  przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,

-    osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

-    uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

5.     Dzieci od 8 do 13 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców
lub dorosłych opiekunów.

6.     Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.

7.     Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

8.     Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

9.     Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej
się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

-    kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,

-    kolor czerwony    zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

10.  Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd
na sucho jest wzbroniony.

11.  Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i aquaparku, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

-    użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem, lub w inny widoczny sposób,

-    rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

-    wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,

-    wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub na kolanach,

-    wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) oraz sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),

-    wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

-    zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,

-    nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

-    wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,

-    wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.

12.  Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca
na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe
są zabronione.

13.  Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami.

14.  Niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne i posiadają efekty świetlne.

15.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

16.  Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

17.  Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań atmosferycznych, bardzo silnego wiatru itp., zjeżdżalnie mogą zostać zamknięte
do odwołania.

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z CZERWONEJ MEGAZJEŻDŻALNI

 

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

-    spokojnie wejść na odcinek startowy,

-    schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,

-    zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,

-    lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,

-    zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,

-    przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając
do zderzenia,

-    po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami,

-    wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.