Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Karnetów

Regulamin  

Regulamin Karnetów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU

§ 1

Karnet wydaje się na okaziciela.

§ 2

Jednorazowo z Karnetu może skorzystać dowolna ilość osób do wyczerpania limitu, określonego w Karnecie.

§ 3

Wartość Karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.

§ 4

Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Aqua Parku.

§ 5

1. W przypadku przekroczenia czasu, określonego w Karnecie, okaziciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w kasie (recepcji), zgodnie z obowiązującym w Aqua Parku cennikiem usług.
2. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.

§ 6

W przypadku, jeżeli okaziciel Karnetu, chce skorzystać z usługi nie objętej Karnetem, zobowiązany jest, dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym w cennikiem Aqua Parku.

§ 7

Karnety wydawane są na jeden, dwa i trzy miesiące z możliwością korzystania z niego w dowolne dni tygodnia.

§ 8

Na Karnecie określona jest maksymalna ilość wejść oraz termin jego maksymalnego wykorzystania.

§ 9

Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.

§ 10

Zakupiony towar i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Regulaminu obiektu.