Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Kart Abonamentowych

Regulamin  

Regulamin Kart Abonamentowych

REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH

 1. Karty abonamentowe są kartami na okaziciela. Prawo do korzystania z karty przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty i dowolnej liczbie osób mu towarzyszących.
 2. Dostępne są dwa rodzaje kart abonamentowych – karty wartościowe i karty ilościowe.
 3. Karty wartościowe uprawniają do zakupu biletów indywidualnych oraz rodzinnych na baseny i/lub do świata saun oraz do dokonywania opłaty za wypożyczenie ręcznika. Karty wartościowe nie uprawniają do zakupu biletów grupowych i kolejnych kart abonamentowych.
 4. Karty ilościowe uprawniają do skorzystania z określonej liczby wejść na baseny i/lub do świata saun.
 5. Karty abonamentowe są ważne przez rok od daty zakupu. Po upływie ważności karty niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. Na wniosek klienta istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karty na kolejny rok po wykupieniu najniższego doładowania i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych w kasie Aquaparku. Usługa będzie zrealizowana zdalnie w ciągu 3 dni roboczych po wypełnieniu formularza dostępnego w kasie Aquaparku.
 6. Karty abonamentowe mogą być aktualizowane w kasie Aquaparku. Aktualizacja karty polega na dokupieniu usług zgodnych z aktualnym cennikiem. Druga aktualizacja karty abonamentowej w przypadku niewykorzystania środków z pierwszego zakupu – doładowania karty nie jest możliwa w kasie Aquaparku z przyczyn technicznych. Usługa zostanie wykonana zdalnie po wypełnieniu przez klienta formularza w kasie Aquaparku, wykupieniu jednego z oferowanych abonamentów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych.
 7. W przypadku aktualizacji karty okres jej ważności ulega wydłużeniu, a środki lub usługi zgromadzone na karcie przechodzą na następny okres.
 8. Środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi.
 9. Karty abonamentowe stanowią własność Aqua Park Sp. z o.o. Przy sprzedaży karty w kasie Aquaparku pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 złotych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty kaucja nie podlega zwrotowi.
 10. Na wniosek klienta, który zagubił kartę abonamentową istnieje możliwość wydania nowej karty. W takim przypadku klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 złotych związaną z wydaniem nowej karty. Od nowej karty analogicznie pobiera się opłatę kaucyjną w wysokości 10 złotych.
 11. W celu skorzystania z karty abonamentowej należy okazać ją w kasie przed wejściem do Aquaparku i dokonać wyboru usług. Posiadaczowi karty zostanie wydana odpowiednia liczba bransoletek, a środki/usługi zgromadzone na karcie ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.
 12. W przypadku skorzystania z usług dodatkowych lub przekroczenia zakupionego czasu pobytu na terenie Aquaparku z konta karty zostanie automatycznie potrącona kwota zgodna z cennikiem.
 13. W przypadku braku wystarczającej kwoty na koncie karty jej posiadacz obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w kasie Aquaparku.
 14. W kasach biletowych honorowane są jedynie karty abonamentowe nabyte bezpośrednio od Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub uprawnionych przez nią przedstawicieli.
 15. Karnety służą do użytku osobistego, w przypadku stwierdzenia ich odpłatnego udostępniania, Aqua Park Łódź Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu bez zwrotu jego równowartości.
 16. Istnieje możliwość przeniesienia środków z jednej karty na drugą po wypełnieniu formularza w kasie Aquaparku i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych. Usługa będzie wykonana zdalnie w ciągu 3 dni roboczych.