Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Kart Stałego Klienta

Regulamin  

Regulamin Kart Stałego Klienta

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

 1. Posiadaczem karty stałego klienta „FALA” (zwanej w dalszej części regulaminu "kartą") może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełni wszystkie wymagane pola oraz uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 2 złotych.

 

 1. Karta nie jest dokumentem tożsamości. Karta jest jedynie znakiem legitymacyjnym z którego wynika jedynie prawo osoby uwidocznionej na karcie do zbierania punktów i odbierania nagród o których szczegółowo mowa w punkcie 3 i 4 Regulaminu.

 

 1. Za dokonywanie zakupów usług świadczonych przez Aquapark „FALA” posiadacz karty otrzymuje punkty. Przyznawanie punktów odbywa się na następujących zasadach. Za każdą wydaną kwotę 1 zł klient otrzymuje 0.1 punktu.

 

 1. Za zebrane przez posiadacza punkty, posiadacz karty otrzymuje nagrody, których szczegółowa lista jest każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Aquaparku.

 

 1. Punkty przyznawane są za zakupy biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych. W innym przypadku punkty w ramach karty nie są przyznawane.

 

 1. Posiadacz karty uprawniony jest do zakupu karty rabatowej na bilety wstępu do Aquaparku.

 

 1. Nie jest nagradzany punktami zakup: karnetów (w tym na poranne pływanie), biletów grupowych, usług sprzedawanych dla firm, zajęć Aquaareobiku prowadzonych przez „Impuls”, usług świadczonych w Świecie Masaży oraz żywności, sprzętu, lekcji pływania, nawet jeżeli sprzedawane są one na terenie Aquaparku lub należność za nie płacona jest w kasie Aquaparku na podstawie danych zarejestrowanych na otrzymanej przy wejściu bransoletce. Ponadto, nie przyznaje się punktów za jakiekolwiek dopłaty uiszczane w kasie Aquaparku, będące wynikiem rozliczenia zapisanych na bransoletce transakcji.

 

 1. Naliczanie punktów dokonywane jest przez pracowników Aquaparku przy zakupie usługi po okazaniu karty przez jej posiadacza. Dopłaty dokonywane w przypadku przekroczenia czasu nie są przeliczane na punkty.

 

 1. Kartą poza osobą na niej uwidocznioną mogą posługiwać się także osoby trzecie w tym niepełnoletnie, z tym jednak, że:

- jedynie na rachunek osoby uwidocznionej na karcie naliczane są punkty,

- jedynie osoba uwidoczniona na karcie jest uprawniona do odbioru nagród.

Punkty z kilku kart nie podlegają sumowaniu.

 

 1. Posiadacz karty zobowiązany jest dbać o nią, chronić przed zniszczeniem / zgubieniem. Karta przez cały czas obowiązywania stanowi własność Aquaparku.


 1. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karty, klient może otrzymać duplikat karty za opłatą manipulacyjną w wysokości 10zł. Punkty ze zgubionej karty nie kasują się.