Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Kart Klubu Saunowicza

Regulamin  

Regulamin Kart Klubu Saunowicza

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA

KART STAŁEGO KLIENTA – KLUBU SAUNOWICZA

 1. Posiadaczem karty stałego klienta Aquaparku FALA (zwanej w dalszej części regulaminu „kartą”) może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełni wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego oraz uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 2 złotych.

 2. Karta nie jest dokumentem tożsamości. Karta jest jedynie znakiem legitymacyjnym, z którego wynika jedynie prawo osoby uwidocznionej na karcie do zbierania punktów i odbierania nagród, o których szczegółowo mowa w punkcie 3 i 4 Regulaminu.

 3. Za dokonywanie zakupów usług świadczonych przez Aquapark FALA posiadacz karty otrzymuje punkty. Przyznawanie punktów odbywa się na następujących zasadach. Za każdą wydaną kwotę 3 złote posiadacz karty uzyska 1 Punkt.

 4. Za zbierane przez posiadacza karty punkty, posiadacz karty otrzymuje nagrody, których szczegółowa lista jest każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Aquaparku.

 5. Punkty przyznawane są jedynie za zakupy biletów jednorazowych. W przypadku zakupu karnetów oraz innych produktów w ofercie Aquaparku, które zawierają dodatkowe bonusy dla Klientów, punkty w ramach karty nie są przyznawane.

 6. Posiadacz karty uprawniony jest do zakupu karty rabatowej na bilety wstępu do Aquaparku.

 7. Nie są nagradzane punktami zakupy żywności, sprzętu, lekcji pływania, nawet jeżeli sprzedawane są na terenie Aquaparku lub należność za nie płacona jest w kasie Aquaparku na podstawie danych zarejestrowanych na otrzymanej przy wejściu bransoletce.

 8. Naliczanie punktów dokonywane jest przez pracowników Aquaparku przy zakupie usługi po okazaniu karty przez jej posiadacza. Dopłaty dokonywane w przypadku przekroczenia czasu nie są przeliczane na punkty.

 9. W przypadku uiszczenia przez Klienta Aquaparku dodatkowej składki członkowskiej w ramach Klubu Saunowicza, w wysokości 100 zł brutto, Klient otrzymuje kartę KLUBU SAUNOWICZA, która daje takie same uprawnienia jak karta stałego klienta, z tym że dodatkowo przyznaje zniżkę opisaną w punkcie 10. niniejszego regulaminu przez okres 30 dni od daty uiszczenia składki.

 10. Legitymowanie się kartą stałego klienta z adnotacją o członkostwie w KLUBIE SAUNOWICZA i opłaconymi składkami członkowskimi upoważnia jedną osobę do uzyskania 50% zniżki przy zakupie biletu wstępu do Świata Saun.

 11. W przypadku posiadania karty stałego klienta i chęci jej poszerzenia o zniżki dla Klubu Saunowicza, istnieje możliwość przepisania punktów na nową kartę członkowską Klubu Saunowicza i tym samym wymianę kart.

 12. Kartą poza osobą na niej uwidocznioną mogą posługiwać się także osoby trzecie w tym niepełnoletnie (za wyłączeniem korzystania ze Świata Saun), z tym jednak, że:
  - jedynie na rachunek osoby uwidocznionej na karcie naliczane są punkty,
  - jedynie osoba uwidoczniona na karcie jest uprawniona do odbioru nagród.
  - jedynie osoba uwidoczniona na karcie jest upoważniona do korzystania ze zniżki wynikającej z posiadania karty Klubu Saunowicza.
  Punkty z kilku kart nie podlegają zsumowaniu.

 13. Posiadacz karty obowiązany jest dbać o nią, chronić przed zniszczeniem/zgubieniem. Karta przez cały czas obowiązywania stanowi własność Aquaparku.

 14. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karty, klient może otrzymać duplikat karty za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 zł. Punkty za zgubioną kartę nie kasują się.

 15. Zniżka opisana w punkcie 10 dotyczy tylko biletów wstępu do Świata Saun, a nie dotyczy ona biletów łączonych oraz dopłat minutowych.