Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Korzystania z Brodzika z Ośmiornicą

Regulamin  

Regulamin Korzystania z Brodzika z Ośmiornicą

 1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią aquaparku i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 12 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 4. W brodziku przebywać może max 20 osób jednocześnie w tym osoby dorosłe sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór nad korzystającymi z brodzika dziećmi
 5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu w wodzie lub blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 6. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawiać z nim w stałym kontakcie fizycznym.
 7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania dzieci do brodzika,
  • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
  • przebywania nago,
  • skakania i biegania,
  • wskakiwania do brodzika z rozbiegu,
  • jedzenia i picia,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.
 8. Dzieci do lat 3 przebywające na terenie aquaparku, w tym korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie pielucho majtki do kąpieli.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy i obsługa aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika z ośmiornicą.