Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Korzystania z Brodzika Zewnętrznego

Regulamin  

Regulamin Korzystania z Brodzika Zewnętrznego

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA ZEWNĘTRZNEGO

 

 

1.     Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią aquaparku i  obowiązują
w nim przepisy regulaminu ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.     Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3.     Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną  opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4.     W brodziku przebywać  mogą osoby dorosłe sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór
nad korzystającymi z brodzika dziećmi.

5.     Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania                    z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

  1. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawiać z nim w stałym kontakcie fizycznym.
  2. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i aquaparku, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

-         wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

-         użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

-         wpychania dzieci do brodzika,

-         przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,

-         przebywać nago,

-         skakania i biegania,

-         wskakiwania do brodzika z rozbiegu,

-         jedzenia i picia,

-         wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

  1. Dzieci do lat 3 przebywające na terenie aquaparku, w tym korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie pielucho majtki do kąpieli.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy
    i obsługa aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
  3. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika.