Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Korzystania z Suchego Placu Zabaw

Regulamin  

Regulamin Korzystania z Suchego Placu Zabaw

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SUCHEGO PLACU ZABAW

 

 

1.     Plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią aquaparku i obowiązują w nim przepisy 

 regulaminu ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.     Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem,

 tablicami informacyjnymi i znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3.     Plac zabaw  dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 15.

4.     Każde urządzenie posiada odrębne przeznaczenia ilościowe i wiekowe:

-       bujaki  na sprężynie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat,

-       potrójny bujak na sprężynie poznaczony jest dla 3- 6 max  dzieci jednocześnie w wieku od 2 do 6 lat,

-       skośna karuzela jednoosobowa przeznaczona jest dla dziecka w wieku od 6 do 15 lat,

-       płaska karuzela jednoosobowa przeznaczona jest dla dziecka od 6 do 12 lat,

-       piruet przeznaczony dla dzieci od 6 do 12 lat,

-       ruchoma kładka do ćwiczeń równowagi przeznaczona jest dla 4 dzieci max w wieku od 6 do 15 lat,

-       huśtawka przeznaczona jest dla 5 dzieci max w wieku od 6 do 15 lat,

-       zestaw zabawowy z domkiem przeznaczony dla 15 max dzieci jednocześnie w wieku od 2 do 6 lat .

-       zestaw zabawowy z dwoma wieżami przeznaczony dla 15 max dzieci jednocześnie w wieku od 6
do 12 lat.

5.     Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

6.     Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw i aquaparku,  lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,            a w szczególności:

-         wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

-         użytkowania placu zabaw w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

-         popychania dzieci  na urządzenia,

-         przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bądź huśtawki,

-         korzystania z huśtawek więcej niż jednemu dziecku na każdym urządzeniu

-         zeskakiwania z urządzeń  z rozbiegu,

-         gry w piłkę czy innej gry zespołowej w miejscu do tego nie wyznaczonym,

-         jazdy na innym urządzeniu nie należącym do wyposażenia placu zabaw,

-         spożywania napojów bądź jedzenia.

7.     Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy i personel aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

8.     Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.