Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Korzystania z Szafek Depozytowych

Regulamin  

Regulamin Korzystania z Szafek Depozytowych

 

Regulamin korzystania z szafek depozytowych

w Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

 1. Na czas korzystania z usług Aquaparku zaleca się pozostawienie rzeczy wartościowych w szafkach depozytowych znajdujących się za kasami.
 2. Przechowywanie rzeczy jest płatne i wynosi 5 zł, jest to opłata jednorazowa nie podlegająca zwrotowi.
 3. Rzeczami wartościowymi w rozumieniu Regulaminu są przedmioty wartościowe oraz dokumenty.
 4. Do przedmiotów wartościowych zalicza się:

·         pieniądze krajowe i zagraniczne,

·         biżuterię i wyroby jubilerskie,

·         karty kredytowe,

·         aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy, tablety, zegarki i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.

 1. Szafka depozytowa ma wymiary: wysokość 30 x szerokość 30 x głębokość 40.
 2. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być przechowywane.
 3. Rzeczy wartościowe przechowywane w depozycie zabezpieczone zostają przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 4. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz w kluczyk.
 5. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki depozytowej przez Kierownika Kas lub upoważnionego pracownika recepcji. Rzeczy przechowywane w depozycie mogą być wydane jedynie osobie składającej depozyt na podstawie nagrania z monitoringu.
 6. Zakazuje się pozostawiania w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie na teren lub przechowywanie jest zabronione (m. in. środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne).
 7. Szafki depozytowe są monitorowane.
 8. Zamknięcie szafki depozytowej polega na wrzuceniu 5 zł do kasety znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego wyjęcie.
 9. Po okazaniu kluczyka w kasach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. klient ma prawo do odebrania paragonu fiskalnego.
 10. Otwarcie szafki depozytowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go, w tym momencie szafka zostaje otwarta, a kluczyk zostaje w drzwiczkach.
 11. Za zgubienie kluczyka od szafki depozytowej zostaje pobrana opłata w wysokości 30 zł.
 12. W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona z chwilą zamknięcia obiektu, Kierownik Kas lub upoważniony pracownik recepcji wraz z pracownikiem ochrony otwierają zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu o jej zawartości, przekazują ją w bezpiecznej kopercie do kasy pancernej Aqua Park Łódź Sp. z o.o..
 13. Odbiór rzeczy z kasy pancernej przez osobę uprawnioną możliwy jest w godzinach pracy obiektu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru rzeczy w kasach Aqua Park Łódź Sp. z o.o..
 14. Aqua Park  Łódź Sp.z o.o. nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki depozytowej przez osoby trzecie w przypadku zagubienia kluczyka od szafki depozytowej przez klienta lub pozostawienie niezamkniętej szafki depozytowej.
 15. Skorzystanie z przechowania rzeczy wartościowych w szafkach depozytowych Aqua Parku Łódź Sp. z o.o. oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.