Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Zjeżdżalni Czerwonej Wewnętrznej

Regulamin  

Regulamin Zjeżdżalni Czerwonej Wewnętrznej

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI CZERWONEJ WEWNĘTRZNEJ

 

Długość – 18 metrów
Różnica poziomów – 2 metry

Średni spadek – 14%

Głębokość basenu lądowiska – 1,10 metra
 

1.     Zjeżdżalnia jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.     Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3.     Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.     Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników aquaparku umiejących pływać
z wyjątkiem:

-    dzieci do 8 roku życia,

-    osób poniżej 1,30 m,

-    osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

-    uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

5.     Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

6.     Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.

7.     Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

8.     Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

9.     Przed zjazdem należy upewnić się, czy lądowisko jest puste. Zjazd można rozpocząć,
gdy poprzednik opuścił lądowisko.

10.  Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd
na sucho jest wzbroniony.

11.  Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i aquaparku, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

-    użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem,
lub w inny widoczny sposób,

-    wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,

-    wykonywania ślizgu parami, w grupie, z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi                    w ramionach na brzuchu lub na kolanach,

-    wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),

-    wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

-    zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,

-    nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

-    wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,

-    wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku startu.

12.  Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja
na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub stabilna pozycja siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele. Przyjętą pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

13.  Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.

14.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować
się do ich poleceń.

15.  Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.