Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Zjeżdżalni 3-torowej

Regulamin  

Regulamin Zjeżdżalni 3-torowej

Długość ślizgu – 19,90 metrów
Długość całkowita – 28,80 metrów
Długość wanny hamownej – 8,90 metrów
Średni spadek – 18,14%
Poziom podestu startowego – 3,61 metrów
Głębokość basenu lądowiska – 20 cm

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI 3-TOROWEJ

 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z ich regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników aquaparku umiejących pływać z wyjątkiem:
  • dzieci do 8 roku życia,
  • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 6. Dzieci od 8 do 12 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
 8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 9. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni osobie rezygnującej ze zjazdu.
 10. Na podeście startowym przed każdym z trzech torów może przebywać tylko jedna osoba.
 11. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 12. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wykonywania ślizgu bez dopływu wody,
  • wykonywania ślizgu parami lub w grupach, za wyjątkiem osoby dorosłej z dzieckiem umieszczonym przed sobą, między nogami w pozycji siedzącej,
  • zjeżdżania w pozycji innej niż wskazana na tablicy informacyjnej,
  • zjeżdżania dzieciom do lat 8,
  • zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
  • zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała osób dokonujących ślizgu, jak i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku startu (pod prąd),
  • biegania i popychania na podeście startowym,
  • wbiegania na ślizg celem przyspieszenia szybkości zjazdu,
  • blokowania zjazdu innym użytkownikom oraz „spiętrzania” wody,
  • przebywania na podeście startowym i zjeżdżania osobom nietrzeźwym,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne.
 13. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma wzdłuż ciała lub stabilna pozycja siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami. Przyjętą pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Dopuszczalna jest pozycja zjazdowa siedząca osoby dorosłej z dzieckiem umieszczonym przed sobą, między nogami.
 14. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i pracownicy aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 16. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.
 17. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.


INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI WODNEJ 3-TOROWEJ

 1. Na podeście przed elementem startowym każdego z trzech torów ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
 2. Wizualnie sprawdzić, czy w ślizgu płynie woda.
 3. Stosować się do uwag ratownika.
 4. Po upewnieniu się, że na wybranym torze zjeżdżalni nie przebywa (zjeżdża) żadna osoba należy:
  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • zająć właściwą pozycję (zgodnie z informacjami zamieszczonymi na tablicy informacyjnej), tj. usiąść lub położyć się w ślizgu, głową w kierunku pomostu startowego (nogami do przodu w kierunku jazdy),
  • dopuszczalna jest pozycja zjazdowa siedząca osoby dorosłej z dzieckiem umieszczonym przed sobą, między nogami,
  • nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
  • lekko odepchnąć się rękami od startu lub od drążka,
  • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
  • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami, tylko i wyłącznie schodami,
  • po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki czy spotkania z poprzednikiem zjazdu wewnątrz ślizgu zgłosić natychmiast ratownikowi.