Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Zjeżdżalni Pontonowej

Regulamin  

Regulamin Zjeżdżalni Pontonowej

Długość – 26 metry

Różnica poziomów – 2,7 metrów

Średni spadek – 11%

Głębokość basenu lądowiska – 1,10 metra

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ PONTONOWEJ

  1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
  2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
  3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.      Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników aquaparku umiejących pływać z wyjątkiem:

-        dzieci do 8 roku życia,

-        osób poniżej 1,30 m,

-        osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

-        uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

5.      Dzieci do 13 lat  mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

  1. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, pozostawiania pontonów na drogach komunikacyjnych, itp.
  2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
  3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba z pontonem.
  4. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.

10.  Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

-         użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

-         wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,

-         wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu lub na kolanach,

-         wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),

-         wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

-         zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,

-         nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

-         wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,

-         wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu

-         wrzucania do rynny zjazdowej pustego pontonu.

11.  Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca na pontonie z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma trzymającymi się uchwytów pontonu. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

  1. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami, zabierając ze sobą ponton.
  2. Po wykonaniu zjazdu należy udostępnić ponton innym oczekującym na zjazd.
  3. Ponton służy jedynie do zjazdu wyznaczoną do tego zjeżdżalnią. Zabronione jest wynoszenie i korzystanie z niego w innych strefach.

15.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

16.  Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI WODNEJ PONTONOWEJ

 

W celu wykonania bezpiecznego zjazdu należy:

-        spokojnie wejść na odcinek startowy,

-        schylić się i wejść do rynny zjazdowej na jej początek,

-        ułożyć ponton w rynnie zjazdowej,

-        zająć właściwą pozycję zjazdową – usiąść lub położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma trzymającymi się uchwytów pontonu,

-        lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub podestu startowego,

-        zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,

-        przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,

-        po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni, zabierając ze sobą ponton,

-        odłożyć ponton na wyznaczone miejsce przed wejściem do rynny zjeżdżalni lub przekazać innemu uczestnikowi,

-        wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.