Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Zjeżdżalni Słoń

Regulamin  

Regulamin Zjeżdżalni Słoń

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI SŁOŃ

 

 

1.     Zjeżdżalnia jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.    Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem  i tablicami informacyjnymi.

3.     Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.     Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

5.    Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.

6.    Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.

7.     Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

8.    Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

-      zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,

-      wykonywania ślizgu parami lub w grupie,

-      zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),

-      wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,

-      zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

9.    Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

10.  Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.

11.  Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.

12.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować
się do ich poleceń.

13.  Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

14.  W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

15.  Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.