Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Zjeżdżalni Wysokich

Regulamin  

Regulamin Zjeżdżalni Wysokich

Regulamin korzystania ze zjeżdżani wysokich Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

1. Aquapark nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
2. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
3. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać osoby chore na serce, oraz chore na padaczkę.
4. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
kolor zielony - zjazd dozwolony;
kolor czerwony - zakaz zjazdu;
Zabrania się:
1. Użytkowania zjeżdżalni, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna technicznie lub jest nieczynna.
2. Użytkowania zjeżdżalni, gdy nie pali się sygnalizacja świetlna.
3. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
4. Biegania, popychania się na podeście startowym i schodach.
5. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszenia prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową do przodu.
6. Zjeżdżania w grupach, parami, zjeżdżania rodzica z dzieckiem.
7. Zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach, z nogami w kierunku jazdy.
8. Zjeżdżania dzieciom do lat 8.
9. Zjeżdżanie z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogącymi uszkodzić powierzchnię ślizgową rury.
10. Wchodzenia do zjeżdżalni "pod prąd" od strony lądowiska oraz po konstrukcji zjeżdżalni.
11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane dostosować się do powyższego regulaminu.
12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy powyższego regulaminu będą wypraszane z terenu hali basenowej.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni:
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia!!!
2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
3. Należy sprawdzić czy w rurze płynie woda.
4. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni - kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na element startowy, zjazdu rurą.
5. Po zapaleniu się zielonego światła:
-    spokojnie wejść na odcinek startowy;
-    schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek;
-    zająć właściwą pozycję tj. usiąść lub położyć się w rurze na plecach - nogami w kierunku jazdy;
-    nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg;
-    lekko odepchnąć się rękami od drążka lub bocznych ścian rury zjazdowej;
-    zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze;
-    przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia;
-    po wpadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić;
-    wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze z poprzednikiem zjazdu należy zgłosić natychmiast ratownikowi;
6. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań atmosferycznych, bardzo silnego wiatru i tym podobne, zjeżdżalnie mogą  zostać zamknięte do odwołania.